Insolvencni-navrhy

Odborná pomoc při řešení zadlužení a osobního bankrotu

Oddlužení a osobní bankrot

Máte dluhy, které nezvládáte splácet? Zcela bezplatně posoudíme Vaši situaci a navrhneme řešení. Pokud bude doporučeno řešení Vaší situace

oddlužením (též označováno jako osobní bankrot) a Vy se pro něj rozhodnete, zpracujeme pro Vás insolvenční návrh a poskytneme právní

poradenství v nezbytném rozsahu. Za zpracování insolvenčního návrhu při jeho podání nic neplatíte. Odměna za zpracování insolvenčního

návrhu je dána zákonem a splácí se až při po schválení oddlužení v rámci splátkového kalendáře schváleného soudem v insolvenčním řízení.Kontaktujte nás: tel: +420 773 922 530, email: info@insolvencni-navrhy.euRozhodnout se pro naši pomoc Vás tedy k ničemu nezavazuje. Za celou agendu od posouzení Vaší situace až po zpracování insolvenčního

návrhu tedy nebudete nic platit – odměna za případné zpracování insolvenčního návrhu je hrazena v rámci insolvenčního řízení.

Jiná řešení zadlužení

Pokud bude doporučeno jiné řešení Vaší situace než podání insolvenčního návrhu (osobní bankrot), budou Vám možnosti řešení vysvětleny a

advokát zpracuje stručné právní posouzení situace a jejího možného řešení. Toto posouzení je také zdarma. Další postup pak již bude záviset na

konkrétním řešení a Vašem rozhodnutí. Insolvenční návrh (osobní bankrot) tedy není jediné možné řešení, které jsme schopni Vám nabídnout.